Mli_nlp configuration

mli_nlp_top_n

mli_nlp_sample_limit

mli_nlp_min_df

mli_nlp_max_df

mli_nlp_min_ngram

mli_nlp_max_ngram

mli_nlp_min_token_mode

“top” chooses N top tokens. “bottom” chooses N bottom tokens. “top-bottom” chooses math.floor(N/2) top and math.ceil(N/2) bottom tokens. “linspace” chooses N evenly spaced out tokens.** (String)

Default value 'top'

Mode used to choose N tokens for MLI NLP. “top” chooses N top tokens. “bottom” chooses N bottom tokens. “top-bottom” chooses math.floor(N/2) top and math.ceil(N/2) bottom tokens. “linspace” chooses N evenly spaced out tokens.

mli_nlp_tokenizer_max_features

mli_nlp_loco_max_features

mli_nlp_surrogate_tokenizer

mli_nlp_surrogate_tokens

mli_nlp_use_stop_words

mli_nlp_stop_words

mli_nlp_append_to_english_stop_words